YOGA

YOGA

YOGA FOR KIDS
Kids Yoga is a yoga practice designed for kids in which yoga poses are integrated with some stories and
animal voices to make children both practice yoga poses and breathing techniques while having fun.
Nowadays kids are more stressed then ever. There are more stress; reflected by family members,
related switching schools, relocating residences, reduced downtime caused by over scheduling of
activities, information bombing and greater pressure to succeed academically.There is an increase in
stress conditions in children over the past 20 years. Kids need better coping skills today.
As a relaxation technique to help anxious kids to combat the stress, it also has physical benefits. It eases
the muscle tension, improves blood circulation, flexibility, strength and coordination.
When practiced systemically kids also grow mentally. It will enhances body awareness and concentration
and increases self esteem.
There are two groups for kids yoga varies with their physical and mental differences.
Kids Yoga I. Ages between 3-6
Kids Yoga II. Ages between 6-12
ÇOCUK YOGASI
Çocuk Yogası, çocuklar için hikaye ve hayvan sesleriyle yoga pozlarını birleştirir. Çocuklar bu şekilde hem
eğlenir; hem de yoga hareketleri ve nefes tekniklerini uygularlarlar.
Günümüzde çocuklar geçmişe göre çok daha stresli durumlarla karşılaşıyorlar. Aile üyelerinden yansıyan
stres, okul değiştirme, taşınma, aktivite yoğunluğundan kaynaklı azaltılmış dinlenme zamanı, bilgi
bombardımanları ve akademik başarı baskısı bu streslerin önde gelenleridir. Çocuklar 20 yıl öncesine göre
stresle başarılabilmek için farklı desteklere ihtiyaç duymaktalar.
Çocuk yogasının, bu huzursuz durumu rahatlatmakla birlikte, fiziksel olarak da birçok faydası vardır.
Kasları gevşetir, kan dolaşımını geliştirir, esneklik, güç, koordinasyon ve beden farkındalığı kazandırır.
Zihinsel anlamda düzenli çalışmalar ile konsantrasyon, kendine güven ve benlik saygısı artar.
Çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerinden farklılıklar temel alınarak, iki farklı çocuk yogası grubu ile
çalışmalarımız yapılmaktadır.
Çocuk Yogası I. 3-6 Yaş
Çocuk Yogası II. 6-12 Yaş